Base Overtime: Các lỗi thường gặp trên Overtime in

Sửa đổi trên: Fri, 14 Tháng 4, 2023 tại 5:34 CH


1. Numdays.exceed_compensator_leave:

- Nguyên nhân: Số ngày nghỉ bù được chuyển từ đơn tăng ca sang quỹ nghỉ bù đã dùng rồi nên không thao tác hủy được nữa

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.