Base HRM- Nhân sự: Thay đổi email cho nhân sự trên HRM in

Sửa đổi trên: Mon, 17 Tháng 4, 2023 tại 3:22 CH


Thông tin email của nhân sự trên HRM được lấy từ dữ liệu trên Base Account, vì thế để thay đổi email cho nhân sự trên HRM, bạn cần thay đổi email trên Base Account.


Bước 1: Truy cập app Base Account từ menu app hoặc qua link https://account.base.vn. Sau đó bạn chọn tab Thành viên và đổi email cho nhân sự


Bước 2: Bạn truy cập app Base HRM từ menu app hoặc qua link https://hrm.base.vn/ sau đó bạn chọn tab Danh sách nhân sự và thao tác đồng bộ email từ Base Account


Sau khi thao tác đồng bộ xong, email của nhân sự trên Base HRM sẽ được đổi sang email giống email đã cài đặt trên Base Account.

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.