Base Payroll : Nhập dữ liệu từ bảng lương khác. in

Sửa đổi trên: Wed, 19 Tháng 4, 2023 tại 2:56 CH


- Trong trường hợp cần sử dụng dữ liệu từ bảng lương đã hoàn thành, C&B cần xuất file, phù hợp dữ liệu và nhập file gây mất nhiều thời gian, dễ sai sót. Tính năng này sẽ giúp bạn có thể sử dụng trực tiếp dữ liệu từ các bảng lương đã hoàn thành mà không cần xử lý dữ liệu thủ công, tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót.

Để sử dụng tính năng bảng lương tổng hợp, bạn truy cập vào app Payroll.base.vn và thao tác theo các bước sau:

- Bước 1 : Chọn bảng lương đang cần tính >> đưa chuột vào nút " Xong " >> chọn Nhập dữ liệu từ bảng lương khác. 


- Bước 2 : Chọn bảng lương muốn lấy dữ liệu (chỉ cho phép chọn bảng lương đã hoàn thành và có cùng Chính sách lương) , đồng thời chọn các cột muốn lấy dữ liệu từ bảng lương lấy dữ liệu và các cột tương ứng trong bảng lương hiện tại.


Lưu ý:
- Chỉ có thể import dữ liệu vào các cột loại input trong bảng lương hiện tại.
- Hai cột tương ứng trong 2 bảng lương phải có cùng 1 loại dữ liệu ( số hoặc văn bản ).


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.