Base OverTime: Thiết lập tự động tính thời gian tăng ca theo thời gian checkin/ checkout thực tế in

Sửa đổi trên: Thu, 20 Tháng 4, 2023 tại 9:04 SA


Công ty bạn mỗi ngày có rất nhiều đơn tăng ca và có những đơn nhân sự làm ít hơn số giờ đăng ký.

Bạn sẽ phải vào từng đề xuất điều chỉnh lại giờ tăng ca sao cho trùng với checkin logs để tính thời gian làm việc thực tế, nhiều thao tác và mất rất nhiều thời gian?

=> Và để giải quyết bài toán này Base đã phát triển thêm tính năng tự động tính thời gian tăng ca theo thời gian checkin checkout thực tế.

Để cài đặt tính năng tự động đồng bộ với checkin log khi xác nhận bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc Base Overtime trên thanh menu app sau đó làm theo hướng dẫn sau:

1. Hướng dẫn cài đặt

- Bước 1: Bạn vào "Cài đặt" => chọn nhóm đề xuất cần setup

- Bước 2: Tại góc phải chọn hình bánh răng => tích bật "Tự động đồng bộ với log checkin khi xác nhận"

Nếu tính năng được bật, thời gian đề xuất tăng ca sẽ tự động được chỉnh sửa dựa trên phần trùng với checkin log (thời gian tính toán cụ trong hình) cụ thể là:

2. Logic luồng xử lý khi bật tính năng "Tự động đồng bộ với checkin log khi xác nhận"

a. Xác nhận thủ công


- (1) Thông tin kết quả tự động chỉnh sửa ca đăng ký theo log checkin:

  • + Những ca có đủ log checkin hợp lệ: text màu đen

  • + Những ca không đủ checkin log hợp lệ: khung giờ tăng ca đề xuất được giữ nguyên, có text màu đỏ và ghi chú (Checkin log không hợp lệ)

- (2) Hiển thị số giờ tăng ca được tính toán lại dựa vào khung giờ đã được chỉnh sửa theo checkin log:

  • + Là tổng thời gian tăng ca sau khi đã đồng bộ với checkin log

  • Lưu ý: những ca thiếu checkin log hoặc không có checkin log vẫn được ghi nhận

- (3) Hiển thị số PTO có thể chuyển thành phép

b. Xác nhận hàng loạt

Nếu đơn tăng ca có ít nhất 1 ca đề xuất không đủ checkin log hợp lệ thì sẽ bị chặn xác nhận hàng loạt và chỉ có thể xác nhận thủ công:

3. Logic luồng xử lý khi tắt tính năng "Tự động đồng bộ với checkin log khi xác nhận"

Thao tác xác nhận sẽ hoạt động theo logic cũ, hệ thống sẽ giữ nguyên số giờ đăng ký kèm thông tin checkin logs để đối chiếu và nếu bạn muốn điều chỉnh theo thời gian làm việc thực tế bạn cần làm đồng thời 2 thao tác
     + Chỉnh sửa thủ công giờ đề xuất để trùng với checkin logs

     + Chuyển trạng thái của đề xuất về xác nhận sau khi điều chỉnh

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.