Base Request: Cập nhật tính năng tháng 4/2023 in

Sửa đổi trên: Mon, 17 Tháng 4, 2023 tại 3:48 CH


1. Cập nhật trang Tìm kiếm: 

- Có thể tìm kiếm từ khóa có trong nội dung trường tùy chỉnh, nội dung mô tả, tên đề xuất và ID đề xuất (áp dụng với thanh Tìm kiếm nhanh)

- Cải thiện thời gian trả kết quả tìm kiếm nhanh chóng hơn.


2. Tăng số lượng nhóm đề xuất lên 1000 nhóm:Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.