Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 4/2023 in

Sửa đổi trên: Thu, 20 Tháng 4, 2023 tại 10:23 SA


1. Tạo tin tuyển dụng từ file excel:

- Chọn tab Tin tuyển dụng >> Nâng cao >> Nhập tin tuyển dụng

- Click Download để tải file mẫu của hệ thống

2. Thêm Internal form để nhà tuyển dụng ghi chú thêm thông tin của ứng viên theo cùng 1 form chung

- Tạo ra form thông tin trong Đơn ứng tuyển của từng tin tuyển dụng

- Form này chỉ hiển thị với người tuyển dụng trên Hiring, không hiển thị trên đơn ứng tuyển của ứng viên3. Email nhắc số cuộc phỏng vấn trong ngày: hiển thị trường Địa điểm trong email 

4. Base Loader: Đọc CV đổ về từ Career builder, Career link, Talent Solution, Ybox

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.