Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 4/2023 in

Sửa đổi trên: Tue, 18 Tháng 4, 2023 tại 11:38 SA


1. Tự động tính thời gian tăng ca theo checkin/ checkout (HDSD)

Với thời gian tăng ca có 2 cách tính:

+ Tính theo số giờ xin tăng ca theo đề xuất: chỉ cần người duyệt/người xác nhận duyệt xong là dữ liệu đc tính toán

+ Tính theo checkin/ checkout thực tế: tự động lấy theo dữ liệu chấm công thực tế sẽ cài đặt trong từng nhóm đề xuất tăng ca như sau


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.