Base HRM- Nghỉ phép: Xem dữ liệu ngày phép đang có in

Sửa đổi trên: Mon, 24 Tháng 4, 2023 tại 2:58 CH


1, Quản lý có thể xem được dữ liệu ngày phép của nhân sự trên màn hình ứng dụng Base HRM


Tài khoản Owner hoặc Admin HRM truy cập và app HRM qua menu app hoặc link https://hrm.base.vn/ . Chọn tab Danh sách nhân sự => Lịch làm việc và nghỉ phép 


Ở màn hình này, quản lý có thể xem được chi tiết các loại phép mà nhân sự đang có: 2, Tài khoản Thành viên có thể xem được dữ liệu phép mình đang có trên màn hình ứng dụng Base Me


Để xem được dữ liệu phép của chính mình, tài khoản thành viên cần truy cập app Base Me qua menu app hoặc link https://me.base.vn/ , sau đó chọn mục Lịch làm việc 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.