Base Workflow : Nhiệm vụ vào giai đoạn Done/ Failed không hiển thị nữa? in

Sửa đổi trên: Wed, 14 Tháng 6, 2023 tại 11:18 SA


Nhiệm vụ vào giai đoạn Done / Failed không hiển thị , bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc app Base Workflow trên thanh menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn để kiểm tra lại các nhiệm vụ :
TH1 : Quy trình đang được cài chỉ hiển thị nhiệm vụ đang thực hiện . 

- Nếu bạn là member thông thường, bạn có thể tìm nhiệm vụ theo 2 cách sau : 

Cách 1 : Tại Dạng bảng , bạn dùng bộ lọc >> lọc theo trạng thái cua nhiệm vụ " Đã hoàn thành hoặc Thất bại " >> Cập nhật

 Cách 2:  Bạn có thể xem quy trình dưới dạng danh sách và lọc theo giai đoạn Đã hoàn thành / Thất bại để tìm kiếm lại nhiệm vụ.

Cách 3 : Nếu bạn đang có quyền Owner/quản lý Workflow bạn thao tác theo HD sau: 

Bạn đang cài đặt " Tùy chọn hiển thị nhiệm vụ " là lựa chọn các nhiệm vụ đang thực hiện , điều này có nghĩa chỉ các nhiệm vụ đang thực hiện xuất hiện ở màn hình của quy trình còn các nhiệm vụ Done/ Failed sẽ được ẩn đi. Bạn kiểm tra lại theo hướng dẫn dưới .

Bước 1 : Bạn vào quy trình >> Cài đặt.

Bước 2 : Tại cài đặt quy trình >> Tùy chỉnh quy trình >> Chỉnh sửa.

Bước 3: Tại mục Tùy chọn hiển thị các nhiêm vụ , nếu đang được để là " Các nhiệm vụ đang thực hiện " khi đó hệ thống sẽ chỉ hiển thị các nhiệm vụ đang ở giai đoạn thực hiển , ẩn các nhiệm vụ ở Done/Failed. Còn đang để là " Tất cả nhiệm vụ " thì các nhiệm vụ đều được hiển thị ở màn hình quy trình.

- Để hiển thị lại các nhiệm vụ tại giai đoạn Done/Failed bạn cài đặt Tùy chỉnh hiển thị các nhiệm vụ >> Tất cả các nhiệm vụ , khi đó tất cảcác nhiệm vụ sẽ được hiển thị ở màn hình của quy trình.Nếu sau khi cài đặt hiển thị tất cả nhiệm vụ nếu bạn vẫn không thấy nhiệm vụ được hiển thị , bạn check tiếp theo TH2. 

TH2 :  Bạn đang cài đặt lưu trữ nhiệm vụ ,khi đó các nhiệm vụ sẽ được lưu trữ tại 1 mục riêng và bạn có thể kiểm tra lại các nhiệm vụ được lưu trữ theo HD sau : 
- Bạn vào mục Xem thêm >> Lưu trữ nhiệm vụ để kiểm tra các nhiệm vụ Done/ Failed đang được lưu trữ.

- Tại màn hình lưu trữ ,bạn có thể thấy được các nhiệm vụ được lưu trữ đang ở trạng thái nào từ đó tìm kiếm các nhiệm vụ theo trạng thái mong muốn.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.