Base HRM: Phân biệt tài khoản ảo và tài khoản thông thường in

Sửa đổi trên: Tue, 8 Tháng 8, 2023 tại 3:09 CH


Tài khoản ảo trên HRM là những tài khoản dùng để tính công lương, và không có tài khoản đăng nhập vào phần mềm.

Tài khoản ảo có thể kích hoạt thành tài khoản thông thường

Sau đây là bảng so sánh những tính năng giữa tài khoản ảo và tài khoản HRM thông thường


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.