Base Timeoff: Hướng dẫn đồng bộ lịch Timeoff vào Google calendar in

Sửa đổi trên: Thu, 18 Tháng 5, 2023 tại 6:24 CH


Nếu như công ty của bạn đang sử dụng Google calendar để tổng hợp và quản lý lịch làm việc của nhân sự để từ đó bất cứ thành viên nào cũng có thể thấy lịch làm việc của nhau. 
Nhưng hiện tại Base mới chỉ hỗ trợ đồng bộ từ Meeting sang Google calendar và bạn muốn khi nhân sự đi công tác, làm việc ngoài văn phòng hay nghỉ phép cũng cần đồng bộ lên Google calendar nữa thì phải làm như thế nào?
Để thêm lịch nghỉ (Timeoff) vào Google Calendar, bạn truy cập vào https://timeoff.base.vn/ hoặc chọn icon Base Timeoff trên thanh app và làm theo hướng dẫn sau:

1. Cách đồng bộ

- Bạn vào chi tiết đơn Timeoff bấm vào icon "lịch" để đồng bộ, khi thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Successful sync with Google calendar"

- Lưu ý: 
   + Đơn có thể đồng bộ ở bất cứ trạng thái nào và sẽ chỉ hiển thị trên màn hình người đề xuất

   + Khi đồng bộ thì Base Timeoff sẽ gửi email và thêm event trên Google calender đến gmail của người đề xuất Timeoff


2. Nội dung email

Bao gồm 5 phần 

- (1) Tiêu đề email sẽ có cú pháp [Timeoff] {Timeoff name} - Sync with Google calendar

- (2) Sự kiện: trường hợp 1 đơn timeoff chứa nhiều ca nghỉ, thì mỗi ca nghỉ sẽ sinh ra tương đương 1 sự kiện - 1 email. Tuy nhiên khi đồng bộ, do cùng 1 lần đồng, nên các email sẽ được gửi đến trong cùng 1 tiêu đề

- (3) Thông tin chính: bao gồm các thông tin người tạo, nhóm đề xuất, ghi nhân công, ngày tạo

- (4) Thông tin ca đề xuất

- (5) View Timeoff: nhân sự có thể click để vào xem đơn Timeoff

3. Sự kiện hiển thị trên Google calendar

- Mỗi ca đề xuất của timeoff sẽ tương ứng với 1 sự kiện trên calendar

4. Các lưu ý khác:

- Hệ thống chưa chặn gửi email nhiều lần trên 1 timeoff, mỗi lần đồng bộ sẽ gửi email và sự kiện đúng với thông tin của timeoff và ca đề xuất tại thời điểm đồng bộ

- Trường hợp gửi em mail đồng bộ nhưng chưa thấy add sự kiện vào Google calendar, bạn cần check "Cài đặt sự kiện" của Google calendar của gmail 

- User có thể chỉnh sửa sự kiện trên Google calendar, thông tin sự kiện trên email sẽ thay đổi nhưng Timeoff thì không bị ảnh hưởng. 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.