Base E-Hiring: Hướng dẫn tạo Mẫu tin tuyển dụng in

Sửa đổi trên: Wed, 17 Tháng 5, 2023 tại 6:48 CH


Bạn truy cập vào https://hiring.base.vn/ hoặc biểu tượng Base E-Hiring trên thanh menu app, sau đó làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Mẫu tin tuyển dụng" trong mục Tùy chỉnh >> Màn hình sẽ hiển thị ra giao diện quản lý và thiết lập Mẫu tin tuyển dụng

Lưu ý: Chỉ HR Managers hoặc Owner (Quản trị hệ thống) có thể thấy được màn này, và Tạo/sửa/xóa Mẫu tin tuyển dụng


Bước 2: Chọn "Tạo mới mẫu tin tuyển dụng" >> Điền Tên*Miêu tả thêm cho mẫu tin >> Lưu lạiBước 3: Cài thông tin chi tiết cho Mẫu tin

Các thông tin có thể cài đặt trong 1 Mẫu tin tuyển dụng:

  • Tổng quan

+ Tiêu chí đánh giá (Scorecard)

+ Quy trình tuyển dụng (Workflow)

+ Đơn ứng tuyển (Application form)

+ Form đánh giá

+ Câu hỏi phỏng vấn

+ Review và đăng tin chính thức

  • Nguồn ứng viên: Chương trình giới thiệu nội bộ
  • Testcenter (Test V1): Chọn bài kiểm tra
  • Quick Actions: Print Templates (Mẫu in)
  • Administrator Config (Cài đặt của quản trị):

+ Quyền trích xuất dữ liệu

+ Quyền xóa dữ liệu


TIPSCác mục Tiêu chí đánh giá, Quy trình tuyển dụng , Đơn ứng tuyển , Form đánh giá , Print Templates đều có thể tùy chọn "Sao chép nội dung từ tin đã đăng" để sao chép cài đặt từ những tin tuyển dụng đã đăng trước đó.

------------

Sau khi đã có các Mẫu tin tuyển dụng, khi tạo 1 Tin tuyển dụng mới, có thể chọn mẫu tin như sau:

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.