Base Message: Cập nhật tính năng tháng 5/2023 in

Sửa đổi trên: Thu, 18 Tháng 5, 2023 tại 2:53 CH


1. Mời thanh viên mới tham gia nhóm/ kênh chat qua link/ QRcode: 

Thành viên trong nhóm/ kênh chat có thể Chia sẻ như sau: 


Sau đó có thể copy đường link hoặc gửi lại QRcode cho thành viên mới

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.