Base Message

Base Message: Cập nhật tính năng tháng 3/2024
Cập nhật kênh chat cá nhân, không gian cá nhân dành riêng cho từng tài khoản
Wed, 20 Tháng 3, 2024 tại 10:12 SA
Base Message: Cập nhật tính năng tháng 8/2023
1. Nhóm nhiều file ảnh cùng 1 tin nhắn 2. Xem trước ảnh khi gửi tin nhắn
Mon, 21 Tháng 8, 2023 tại 11:34 SA
Base Message: Cập nhật tính năng tháng 7/2023
1. Cập nhật thanh tìm kiếm nhanh: - Khi click vào "Quick search" sẽ bật popup giúp dễ dàng tìm kiếm thông tin. - Kết quả có thể tìm kiếm theo Tấ...
Thu, 20 Tháng 7, 2023 tại 10:09 SA
Base Message: Cập nhật Topic
1. Giới thiệu về Topic: Topic là nơi mọi người cùng nhau trao đổi về một vấn đề/chủ đề trong 1 luồng chat. Topic cho phép nhóm người dùng có thể:  Thảo l...
Sat, 17 Tháng 6, 2023 tại 10:24 SA
Base Message: Cập nhật tính năng tháng 5/2023
1. Mời thanh viên mới tham gia nhóm/ kênh chat qua link/ QRcode:  Thành viên trong nhóm/ kênh chat có thể Chia sẻ như sau:  Sau đó có thể copy đường ...
Thu, 18 Tháng 5, 2023 tại 2:53 CH
Base Message: Cập nhật tính năng tháng 10/2022
1. Cập nhật thêm kênh chat cho toàn công ty, tự động thêm toàn bộ thành viên khi tạo kênh (beta) - Tại Base Message, chọn Create company channel và điền th...
Tue, 18 Tháng 10, 2022 tại 10:42 SA
Base Message: Cập nhật Base Message V.10
1. Tổ chức các hệ thống kênh/nhóm chat: Thêm phân quyền Admin nhóm/ kênh chat (HDSD) Thêm danh mục để phân loại nhóm/ kênh chat cùng tính chất (HDSD) ...
Sat, 9 Tháng 10, 2021 tại 9:40 SA