Base Message: Cập nhật Topic in

Sửa đổi trên: Sat, 17 Tháng 6, 2023 tại 10:24 SA


1. Giới thiệu về Topic:

Topic là nơi mọi người cùng nhau trao đổi về một vấn đề/chủ đề trong 1 luồng chat. Topic cho phép nhóm người dùng có thể: 

  • Thảo luận chi tiết hơn về một chủ đề mà không làm rối loạn cuộc trò chuyện
  • Tổ chức/ Sắp xếp các cuộc trò chuyện có cùng một mục đích với nhau


2. Cập nhật về tính năng:

a. Phạm vi áp dụng:

- Tin nhắn giữa 2 người

- Nhóm chat

- Kênh chat

- Kênh chat toàn công ty


b. Tính năng:

- Cập nhật thêm Phân quyền tạo topic trong từng nhóm/ kênh chat: cho phép thành viên trong nhóm chat có quyền tạo topic hay không- Cách tạo topic trong từng nhóm/ kênh chat:
  • Tại dấu (+) ở ô soạn thảo tin nhắn
  • Tại dấu ".." ở màn hình chính >> Tạo chủ đề mới
  • Tại trang Quản lý topic- Chỉnh sửa topic:

  • Người tạo topic chỉ chỉnh sửa được topic do mình tạo
  • Admin của nhóm/ kênh chat có thể chỉnh sửa các topic 

- Theo dõi topic (subcribe):

  • Tất cả thành viên trong kênh/nhóm chat đều có thể ấn Theo dõi, tuy nhiên nếu topic có bật cài đặt Chủ đề riêng tư thì nhưng thành viên không được phân quyền xem tại Thành viên được chọn sẽ không nhìn thấy topic, không theo dõi được topic.


3. Cập nhật về giao diện:

- Cập nhật trang quản lý topic, có thông báo tin nhắn chưa đọc với những topic đang theo dõi


- Cập nhật trang chi tiết topic:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.