Base Message: Cập nhật Base Message V.10 in

Sửa đổi trên: Sat, 9 Tháng 10, 2021 tại 9:40 SA


1. Tổ chức các hệ thống kênh/nhóm chat:

 • Thêm phân quyền Admin nhóm/ kênh chat (HDSD)

 • Thêm danh mục để phân loại nhóm/ kênh chat cùng tính chất (HDSD)

 • Phân loại khi tạo mới: nhóm chat 1-1, nhóm chat nhiều người và kênh chat 

2. Thêm tính năng, các công cụ hỗ trợ trong nhóm chat:

 • Tạo tin nhắn có định dạng (format)

 • Tạo tin nhắn dạng code snippet

 • Tạo bình chọn/poll (HDSD)

 • Tạo Gif: có thanh tìm kiếm nhanh

 • Chia sẻ vị trí qua Google map

3. Tối ưu trải nghiệm sử dụng:

 • Với nội dung tin nhắn dài, có định dạng hiển thị trong phần “Xem thêm”

 • Ghim tin nhắn: tin nhắn được ghim hiển thị trên đầu khung chat

 • Lưu trữ tin nhắn: hiển thị trong phần lưu trữ (Bookmarked)

 • Hiển thị các hoạt động/ lịch sử thao tác bằng 1 dòng tin nhắn nhỏ

 • Hiển thị ảnh thay vì tên file như trước đây

 • Bình luận trong tin nhắn

4. Tích hợp với các app khác

 • Tạo công việc trên Wework từ Message (HDSD)

 • Tạo đề xuất trên Request từ Message (HDSD)

 • Upload file từ Base Drive

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.