Base Office: Cập nhật tính năng tháng 5/2023 in

Sửa đổi trên: Thu, 18 Tháng 5, 2023 tại 3:01 CH


1. Văn bản: thêm tùy chọn “Sao chép liên kết” giúp người dùng dễ dàng chia sẻ liên kết

2. Xuất dữ liệu: bổ sung thêm xuất Trường tùy chỉnh ra file excel


3. Thông báo (notis): Gửi noti cho người duyệt và người theo dõi khi có bình luận trong văn bản

- Bình luận trong văn bản sẽ mặc định gửi thông báo cho người duyệt và người theo dõi

- Bình luận con trong bình luận sẽ mặc định gửi thông báo cho người tạo ra bình luận gốc đó

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.