Base Booking: Cập nhật tính năng tháng 5/2023 in

Sửa đổi trên: Thu, 18 Tháng 5, 2023 tại 3:21 CH


1. Thêm phân quyền quản lý cho 1 số tài khoản đặc biệt

- Thêm phân quyền trong từng tài nguyên

- Người được phân quyền có thể thao tác:

+ Xem tài nguyên

+ Tạo đăng kí tài nguyên

+ Nhập đăng ký tài nguyên (Đối với owner, app admin, quản lý tài nguyên)

+ Xem đăng kí tài nguyên bằng cách click vào đường dẫn (URL của đăng kí)

+ In đăng kí bằng cách click vào đường dẫn (URL in đăng kí)

+ Tạo đăng kí bằng webhook

+ Tạo đăng kí lặp lại, force run đăng kí lặp lại bằng API


2 Hỗ trợ đăng ký kết hợp nhiều 4 tài nguyên trong 1 booking


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.