Onboard: In hồ sơ nhân viên in

Sửa đổi trên: Thu, 18 Tháng 5, 2023 tại 9:50 CH


Để in hồ sơ nhân viên trên onboard, bạn truy cập https://onboard.base.vn/ hoặc chọn Base Onboard từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn chi tiết 1 nhân viên

Bước 2: Chọn in


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.