Onboard: Xuất nhân viên onboard in

Sửa đổi trên: Thu, 18 Tháng 5, 2023 tại 10:17 CH


Để xuất nhân danh sách nhiên viên đã từng onboard, bạn truy cập https://onboard.base.vn/ hoặc chọn Base Onboard từ menu app và xuất theo các cách sau

Cách 1: Xuất toàn bộ nhân viên trên hệ thống

Chọn tab Home và chọn Xuất dữ liệu nhân viên

Lưu ý: owner/app admin onboard có quyền xuất toàn bộ nhân viên trên hệ thống

Nhân viên thông thường chỉ xuất được những ứng viên thuộc quy trình bạn quản lý 

Hệ thống xuất 3000 nhân viên mới nhất

Cách 2: Xuất trong từng quy trình Onboard


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.