Base Schedule/ Hourly: Cập nhật tính năng tháng 5/2023 in

Sửa đổi trên: Fri, 19 Tháng 5, 2023 tại 11:01 SA


1. Xuất dữ liệu checkin/ checkout gồm cả đề xuất xin nghỉ trên Timeoff 

- Xuất tại bước 2 của bảng công, file xuất ra bổ sung thêm cột Nghỉ phép


2. Xuất dữ liệu công kèm dữ liệu đề xuất xin nghỉ trên Timeoff  
- Xuất tại bước 4 của bảng công, tick chọn Bao gồm loại thông tin nghỉ phép


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.