Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 5/2023 in

Sửa đổi trên: Fri, 19 Tháng 5, 2023 tại 11:14 SA


1. Tạo hộ đề xuất tăng ca:

a. Thêm tùy chọn Chỉ cho phép tạo hộ đề xuất cho của nhân viên mình quản lý

- Bật thiết lập theo từng chính sách tăng ca

- Owner và app admin vẫn có quyền tạo cho bất kì thành viên nào


b. Chọn người thực thi đề xuất theo nhóm trên Base Account

- Onwer và app admin luôn hiển thị cả 2 lựa chọn

- Nếu bật tùy chọn như mục (a) thì quản lý chỉ hiển thị mục Chọn nhân viên bạn quản lý. Nhân viên quản lý sẽ thiết lập trên Base Account


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.