Booking: Phân quyền xem và đăng kí tài nguyên in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 2, 2024 tại 10:45 SA


Để phân quyền cho một số thành viên được quyền xem tài nguyên và đăng kí tài nguyên, bạn truy cập https://booking.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Booking trên thanh Menu app, sau đó thao tác theo hướng dẫn sau: 


Bước 1: Tại giao diện trang chủ Booking chọn Tùy chỉnh - Tất cả tài nguyên 

Bước 2: Chọn tài nguyên cần phân quyền => Chọn chỉnh sửa tài nguyênBước 3: Tại Tùy chỉnh nâng cao -  Nhóm người có quyền xem tài nguyên này =>  bạn tag @usename/ @userteam của thành viên hoặc nhóm thành viên muốn phân quyền. 


Các thành viên được phân quyền xem tài nguyên sẽ có thể thực hiện được các thao tác sau : 

  • Xem tài nguyên

  • Tạo đăng kí tài nguyên

  • Nhập đăng kí tài nguyên (Đối với Owner, App Admin, Quản lý tài nguyên)

  • Xem đăng kí tài nguyên bằng cách click vào đường dẫn (URL của đăng kí)

  • In đăng kí bằng cách click vào đường dẫn (URL in đăng kí)

  • Tạo đăng kí bằng webhook

  • Tạo đăng kí lặp lại, force run đăng kí lặp lại bằng API

Lưu ý: Owner, App admin, Người quản lý tài nguyên, Người theo dõi tài nguyên vẫn thực hiện được tất cả các thao tác trên trong TH không được phân quyền xem. 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.