Base wework : Xuất trường tùy chỉnh ra file excel. in

Sửa đổi trên: Fri, 26 Tháng 5, 2023 tại 2:23 CH


Để xuất trường tùy chỉnh từ file excel , bạn truy cập https://wework.base.vn/ hoặc Base Wework trên menu app, sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau: 

Bước 1Bạn vào phòng ban/ dự án mình cần xuất, chọn "..." >> Nhập & Xuất >> Xuất các trường tùy chỉnh ra file excel.


Bước 2: Bạn ấn CÓ để hệ thống trích xuất file. 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.