Base Wework : Xuất sơ đồ Gantt ra file excel. in

Sửa đổi trên: Fri, 26 Tháng 5, 2023 tại 2:33 CH


Để xuất sơ đồ Gantt ra file excel, bạn truy cập https://wework.base.vn/ hoặc Base Wework trên menu app, sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau: 

Bước 1: Bạn chọn dự án cần xuất sơ đồ >> chuyển view Dạng Gantt >> "... " >> Nhập & Xuất >> Xuất sơ đồ Gantt ra excel

Bước 2 : Bạn tùy chỉnh về thời gian xuất và lựa chọn có xuất công việc con hay không ? >> Export.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.