Base Wework: Xuất công việc với dữ liệu dạng bảng. in

Sửa đổi trên: Fri, 26 Tháng 5, 2023 tại 2:57 CH


Để xuất công việc với dữ liệu dạng bảng ra file excel, bạn truy cập  https://wework.base.vn/ hoặc Base Wework trên menu app, sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau: 

Bước 1: bạn chọn phòng ban/ dự án cần xuất dữ liệu >>Chọn  "... " >> Nhập& Xuất >> Xuất CV với dữ liệu dạng bảng.

Bước 2 :Bạn lựa chọn thời gian , công việc con , thời gian căn cứ , chọn bảng cần xuất và bảng cần xuất mở rộng>> Xuất

- Với bảng xuất mở rộng , trong file excel khi xuất ra sẽ có chi tiết từng cột của bảng đó.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.