Base Wework: Thiết lập phân quyền sử dụng trong phòng ban/ dự án in

Sửa đổi trên: Thu, 6 Tháng 7, 2023 tại 5:09 CH


Để thiết lập phân quyền sử dụng , bạn truy cập https://wework.base.vn/ hoặc Base Wework trên menu app, sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau: 

Bước 1: Bạn chọn phòng ban/dự án cần phân quyền >> Tùy chỉnh >> Phân quyền sử dụng.

Bước 2: Tại Phân quyền sử dụng , bạn phân quyền các tương ứng với mong muốn của mình. 

1. PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG THEO LOẠI TÀI KHOẢN

- Các tài khoản Owner, Quản lý phòng ban / dự án sẽ có quyền mặc định tại các mục này , nếu bạn muốn phần quyền cho thành viên thông thường/ khách  của phòng ban/ dự án có thể thao tác bạn tích vào mục thành viên/ khách

2.PHÂN QUYỀN CHỈNH SỬA - CẬP NHẬT CÔNG VIỆC 

- Với các thao tác chỉnh sửa Người giao & người thực hiện sẽ mặc định có quyền , người theo dõi , khác ( member thông thường, khách ) cần phần quyền thao tác mới thực hiện được.

3.GIỚI HẠN ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC GIAO VIỆC

- Mục này sẽ giới hạn các quyền mặc định của người được giao việc ( người thực hiện ) tại mục 2


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.