Base HRM - Nhân sự: Cách sửa email nhân sự in

Sửa đổi trên: Tue, 30 Tháng 5, 2023 tại 12:21 SA


Để sửa email của nhân sự trên HRM, bạn thao tác theo các bước như sau:

Bước 1: Vào Account.base.vn và thay đổi email của nhân sự

Lưu ý: Chỉ owner hệ thống và app admin của Base account có quyền thay đổi email của nhân sự

Bước 2: Bạn vào Hrm.base.vn > Chọn danh sách nhân sự > Đồng bộ email từ Account về HRM


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.