Base Request: Cập nhật giao diện Base Request 6/2023 in

Sửa đổi trên: Tue, 18 Tháng 7, 2023 tại 4:15 CH


1. Cập nhật thanh điều hướng (navigation)

  • Trang chủ
  • Thông báo
  • Tìm kiếm
  • Báo cáo
  • Cài đặt
  • Tạo đề xuất mới
  • Video hướng dẫn tính năng


2. Thêm thanh tìm kiếm theo nhóm đề xuất


3. Thêm đánh dấu trạng thái dựa trên SLA xử lý đề xuất

- Gồm 3 trạng thái theo màu sắc tương ứng:

Màu xanh dương: đang xử lý

Màu đỏ: quá hạn

Màu xám: đã xử lý ( chấp thuận, từ chối)

- Giao diện cập nhật


4. Thêm trang Video hướng dẫn tính năng


5. Cập nhật phần tìm kiếm

- Hỗ trợ tìm kiếm theo ID, tên đề xuất, nội dung đề xuất

- Hiển thị popup và tìm kiếm nâng cao theo các bộ lọc và sắp xếp ngay tại đây


Note: Trang Danh sách các nhóm đề xuất, chi tiết 1 nhóm đề xuất, chi tiết 1 đề xuất sẽ được cập nhật giao diện trong thời gian tới

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.