Base Workflow: Cài đặt hiển thị nhiệm vụ trong quy trình in

Sửa đổi trên: Sun, 4 Tháng 6, 2023 tại 3:26 CH


Bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc app Base Workflow trên thanh menu app. Sau đó, thao tác theo hướng dẫn dưới đây. 


Bước 1: Chọn Quy trình cần thao tác, click chọn Cài đặt:


Bước 2: Lựa chọn Tùy chỉnh quy trình => Chỉnh sửa

 

Bước 3: Tùy chọn hiển thị nhiệm vụ => Cập  nhật


- Tất cả nhiệm vụ: Toàn bộ nhiệm vụ được tạo sẽ hiển thị trong Workflow 
- Các nhiệm vụ đang thực hiện: Chỉ hiển thị các nhiệm vụ đang thực hiện, các nhiệm vụ ở giai đoạn Hoàn thành và Thất bại sẽ bị ẩn đi

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.