Base Wework : Sắp xếp vị trí hiển thị của nhóm công việc. in

Sửa đổi trên: Fri, 16 Tháng 6, 2023 tại 9:50 SA


Để sắp xếp vị trí hiển thị của các nhóm công viêc , bạn truy cập https://wework.base.vn/ hoặc Base Wework trên menu app, sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau: 

- Bạn chuyển view hiển thị sang Dạng bảng nhấn giữ vào nhóm công việc cần di chuyển sau đó kéo thể đến vị trí mong muốn .


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.