Base Wework : Cách đóng/mở nhóm công việc. in

Sửa đổi trên: Fri, 16 Tháng 6, 2023 tại 9:56 SA


Để đóng/ mở nhóm công viêc , bạn truy cập https://wework.base.vn/ hoặc Base Wework trên menu app, sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau: 
1. Đóng nhóm công việc :Bạn chuyển view hiển thị sang dạng bảng . Tại nhóm công việc cần đóng ,bạn đưa chuột vào “.. “ >> Tạm đóng nhóm công việc.


2. Mở nhóm công việc : 
Tại phòng ban/dự án cần mở >> “...” >> Các tùy chọn khác >>Mở nhóm công việc đã đóng 

- Chọn nhóm công việc cần mở >>Mở

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.