Base Workflow: Cài đặt quyền chỉnh sửa nội dung trường dữ liệu tùy chỉnh trong nhiệm vụ in

Sửa đổi trên: Tue, 14 Tháng 5, 2024 tại 2:45 CH


Bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc app Base Workflow trên thanh menu app. Sau đó, thao tác theo hướng dẫn dưới đây. 


Bước 1:
 Chọn Quy trình cần thao tác, click chọn Cài đặt:


Bước 2: Chọn "Tùy chỉnh quy trình" => Chỉnh sửa 


Bước 3: Lựa chọn giai đoạn Người thực thi có thể chỉnh sửa nhiệm vụ => Lưu lại 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.