Base Wework : Cách tạo công việc con. in

Sửa đổi trên: Fri, 16 Tháng 6, 2023 tại 10:00 SA


Để tạo công việc con, bạn truy cập https://wework.base.vn/ hoặc Base Wework trên menu app, sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau: 
Bước 1: Trong công việc cha , tại mục Công việc con click vào ô Tạo công việc con …


Bước 2: Thiết lập cá thông tin công việc >> Tạo

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.