Base Wework : Thiết lập quyền xóa phòng ban / dự án. in

Sửa đổi trên: Fri, 16 Tháng 6, 2023 tại 10:14 SA


Để thiết lập quyền xóa phòng ban / dự án, bạn truy cập https://wework.base.vn/ hoặc Base Wework trên menu app, sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau: 
Bước 1 : Để xóa được phòng ban / dự án bạn cần có quyền Owner hoặc Quản trị dự án / phòng ban được phân quyền xóa. 
Owner cần vào Tùy chỉnh >> Quản lý thành viên >> Thêm quản lý phòng ban/ dự án 

Bước 2 : Bạn nhấn vào mục “...” >>Các tùy chọn khác >>Cài đặt nâng cao ( Dành cho quản trị viên hệ thống . 

Bước 3 : Tại mục “ Quản lý phòng ban/ dự án có thể xóa phòng ban dự án “ >> Có 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.