Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 6/2023 in

Sửa đổi trên: Wed, 21 Tháng 6, 2023 tại 2:56 CH


1. Phát triển sự nghiệp: Tự động điền thông tin thành phần lương khi tạo phát triển sự nghiệp


2. Hỗ trợ ghi đè Phúc lợi và Vị trí công việc khi nhập dữ liệu từ file excel 

Trên form bổ sung thêm tùy chọn Ghi đè dữ liệu

3. Hồ sơ nhân sự:

a. Tạm nghỉ: Hỗ trợ xóa thông tin tạo sai trong Lịch sử tạm nghỉ 


b. Nghỉ việc: Cập nhật cơ chế hiển thị trạng thái nghỉ việc theo đúng ngày nghỉ việc, thay vì lấy theo ngày tạo như trước đây


c. Dữ liệu hoạt động: Bổ sung thêm Lịch sử hoạt động khi thay đổi dữ liệu nhân sự 

Bổ sung log cho các sự kiện sau đây

- Đối với sửa tay: 

+ Sửa thông tin lương

+ Sửa thông tin công việc

+ Sửa các thông tin cá nhân bổ sung

+ Sửa thông tin pháp lý

+ Sửa thông tin tài khoản ngân hàng

- Đối với Nhập từ excel 

+ Nhập file ghi đè ''Thông tin hành chính'' để sửa thông tin, không có log lần đầu tiên

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.