Base Reward: Nhập ghi nhận hàng loạt bằng file Excel in

Sửa đổi trên: Mon, 19 Tháng 6, 2023 tại 4:41 CHĐể thao tác nhập ghi nhận hàng loạt bằng file Excel, bạn truy cập app Base Reward qua link https://reward.base.vn/ hoặc tìm kiếm ở mục menu app.

 

Bước 1:Truy cập Base Reward => Nhập 


Bước 2: Click vào mục Download để tải file mẫu

Trong file Excel, bạn nhập thông tin của những nhân sự được Ghi nhận

- Username của những người nhận*: Danh sách những người nhận phân cách bởi dấu ,  mỗi reward tối đa 30 người.
- Tên mục đích
- Thông điệp: Lời nhắn gửi đến người nhận
- Loại phần thưởng*: loại phần thưởng có 3 loại: 
   + Gift (tặng bằng quà chỉ có local gift)

   + Points (tặng quà bằng points)

   +Recognition (không có quà hay điểm kèm theo)
- Tên quà : Tên quà nội bộ, bắt buộc nếu loại phần thưởng là gift, Mỗi người sẽ nhận một quà (giống nhau).
- Số điểm cho mỗi người: số điểm cho mỗi người, bắt buộc nếu loại phần thưởng là points
- Qũy thưởng: tên quỹ thưởng, bắt buộc nếu loại phần thưởng là points hoặc gift. Bước 3: Bạn tải file Excel vừa nhập lên Base => Import  Bước 4: Hệ thống báo "Successfully save 1 rows" tức là bạn đã nhập Ghi nhận thành công 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.