Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 6/2023 in

Sửa đổi trên: Tue, 20 Tháng 6, 2023 tại 4:16 CH


1. Phân ca: 

a. Nhập từ file excel, bổ sung thêm cấu hình giờ vào, ra ca sớm/ muộn nhất

- Bổ sung thêm 4 cột thông tin giờ vào/ra sớm nhất/muộn nhất. Nếu user không nhập các thông tin này, hệ thống sẽ lấy giờ vào/ra sớm nhất/muộn nhất theo Cấu hình của lịch làm việc đó- Nếu trong Cấu hình lịch làm việc không bật tùy chọn này thì khi Nhập phân ca từ excel sẽ không hiển thị lên 4 trường trên, mặc định lấy theo cấu hình


b. Ẩn lịch làm việc đã tắt trạng thái hoạt động trên màn phân ca


c. Thêm Lịch sử chỉnh sửa khi sửa phân ca

- Chỉ owner hoặc app admin Schedule xem được trang Timesheet logs 

- Các hành động được logs lại: Tạo ca hàng loạt, Áp dụng cấu hình chung, Xóa phân ca trong chu kỳ, Sao chép ca của khoảng thời gian khác, Áp dụng lịch làm việc từ HRM, Nhập từ excel, Xuất bản lịch làm việc, Xóa dữ liệu phân ca2. Màn chi tiết ca: hiển thị timeoff theo giờ cho ca qua đêm

3. Bổ sung biến "total_pto" để lấy tổng thời gian timeoff theo giờ


4. Thêm chu kỳ công từ 28 tháng trước đến 27 tháng này 

5. Xuất dữ liệu chấm công cùng đề xuất trên timeoff trong 1 chu kỳ

- File excel xuất ra sẽ bổ sung thêm sheet All timesheet, trong đó thêm 1 cột Timeoffs: ghi nhận khoảng thời gian timeoff + nhóm timeoff tương ứng của từng ca làm việcCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.