Base E-Hiring: Cách cài giới hạn Số email trùng trong 1 Tin tuyển dụng in

Sửa đổi trên: Mon, 19 Tháng 6, 2023 tại 9:19 CH


Với tính năng này, bạn có thể tùy chỉnh số hồ sơ tối đa có trùng 1 email trong 1 Tin tuyển dụng.

Bạn truy cập vào https://hiring.base.vn/ hoặc biểu tượng Base E-hiring trên thanh menu app, sau đó làm theo hướng dẫn sau: 


Bước 1: Tại màn hình trang chủ E-Hiring, chọn "Các tùy chọn khác" >> "Duplication limit"


Bước 2: Chọn số hồ sơ tối đa có trùng mail trong cùng 1 tin tuyển dụngLưu ý:  

+ Chọn 0 là không giới hạn số hồ sơ trùng email

+ Giới hạn này chỉ áp dụng trong từng tin tuyển dụng, nếu Ứng viên apply vào nhiều tin khác nhau thì sẽ không bị giới hạn này.

---------

Sau khi cài giới hạn, nếu bạn tạo số hồ sơ có trùng mail vượt quá giới hạn này - hệ thống sẽ báo lỗi như sau.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.