Base HRM - App Mobile: Các lỗi thường gặp khi đăng nhập app HRM trên điện thoại in

Sửa đổi trên: Fri, 14 Tháng 7, 2023 tại 10:16 SA


Khi đăng nhập vào app HRM trên điện thoại, bạn có thể gặp một số lỗi và không biết cách khắc phục. Bài viết này sẽ hỗ trợ nhận diện và xử lý khi gặp lỗi đăng nhập app HRM. 

1, Lỗi Request failed with status code 500


Nguyên nhân: Lỗi do hệ thống trả về và lỗi này xảy ra tạm thời khi có yêu cầu được xử lý từ máy chủ

Giải pháp: Thoát hẳn khỏi app, sau đó truy cập và đăng nhập lại


2, Lỗi Tài khoản Base- Phiên làm việc đã hết hạn hoặc bị thay đổi bởi người dùng khác. Vui lòng đăng nhập lại để tiếp tục 


Nguyên nhân: Thường gặp do thay đổi mật khẩu tài khoản và chuyển đổi tài khoản khi đăng nhập nhiều tài khoản trên app. 

Giải pháp: Thoát app và đăng nhập lại với mật khẩu đúng.


3, Lỗi Network Error

Nguyên nhân: Lỗi này sẽ xảy ra khi không thể thiết lập kết nối Internet hoặc nếu có vấn đề với mạng trực tuyến

Giải pháp: Sử dụng app khi đường truyền mạng ổn định.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.