Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 6/2023 in

Sửa đổi trên: Tue, 20 Tháng 6, 2023 tại 5:58 CH


Cập nhật UX trong màn chi tiết bảng lương

1. Cải thiện giao diện bảng lương


a. Có thể thay đổi độ cao của dòng tiêu đề và độ rộng của cột 

- Có thể thay đổi độ cao của dòng tiêu đề và độ rộng của cột bằng cách di chuyển chuột đến dòng line của tiêu đề và cột cho đến khi xuất hiện biểu tượng và kéo

- Độ rộng của cột sẽ được lưu lại theo trình duyệt của từng người dùng


b. Thêm tính năng lọc và sắp xếp cho từng cột


c. Menu action với từng record được chuyển vào action button trong ô Tên nhân viên

Hover chuột vào ô Tên nhân viên, sẽ hiện icon bút chì và các tùy chọn có thể thực hiện được với từng người


d. Với cột dữ liệu nhập từ excel hoặc công thức có thể chỉnh sửa trực tiếp và nhanh chóng

Khi di chuột vào ô cần sửa sẽ hiện icon bút để chỉnh sửa


2. Cập nhật phần đầu trang (header)

a.Bỏ tùy chọn In Bảng lương, phiếu lương, Gửi phiếu lương, Trích xuất dữ liệu, Trích xuất dữ liệu tùy chỉnh tại button "Xong"


b. Các tùy chọn ở phần In Bảng lương, phiếu lương, Gửi phiếu lương, Trích xuất dữ liệu, Trích xuất dữ liệu tùy chỉnh nằm trong button Đã chọn, khi có dòng được chọn và chỉ thao tác trên những dòng được chọn

- Khi tích vào 1 hay nhiều ô check box thì sẽ xuất hiện button Đã chọn, di chuột vào button sẽ xuất hiện các tùy chọn để thao tác

- Có thể chọn 1 số nhân viên, chọn 1 trang hoặc tất cả các trang để thao tác

Nếu bảng lương có nhiều trang, ở cuối bảng lương sẽ hiện option chọn cho tất cả các trang


c.Tìm kiếm theo mã nhân viên được cải thiện

Tìm kiếm mã nhân viên không cần nhập chính xác toàn bộ mã, chỉ cần nhập 1 phần dữ liệu thì sẽ hiện ra danh sách nhân sự tương ứng


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.