Base Reward: Cập nhật tính năng tháng 6/2023 in

Sửa đổi trên: Wed, 21 Tháng 6, 2023 tại 2:45 CH


1. Cập nhật với trang Quà tặng:

a. Cập nhật thanh tìm kiếm của tab Nhà cung cấp Urbox

Thêm thanh tìm kiếm quà theo tên

- Cập nhật Nhãn hiệu theo như những nhãn hiệu mà khách hàng đã đăng kí với UrBox.

- Hỗ trợ lọc theo theo Vị tríDanh mục bằng Tiếng Anh.

- Khi lọc hoặc tìm kiếm tự động trở về trang 1.

- Khi chuyển trang vẫn giữ bộ lọc và tìm kiếmb. Cập nhật trang Quà tặng:

- Hiển thị thông tin quà bằng Tiếng Anh

- Cập nhật phân trang

- Hiển thị tổng số quà

2. Tạo ghi nhận hàng loạt bằng file excel (HDSD)

- Người tặng quà sẽ là người thực hiện nhập từ excel, người tặng quà cần có quỹ thưởng trên Reward

- Mỗi lần nhập file tối đa 100 dòng


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.