Base Wework : Cập nhật nội dung trường tùy chỉnh của công việc bằng file excel. in

Sửa đổi trên: Wed, 5 Tháng 7, 2023 tại 9:38 SA


Để cập nhật nội dung trường tùy chỉnh của công việc bằng file excel bạn truy cập https://wework.base.vn/ hoặc Base Wework trên menu app, sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau: 

Bước 1: Bạn vào Tùy chỉnh >> Cập nhật trường tùy chỉnh của công việc từ file excel >> Xem file mẫu . 

Bước 2: Bạn nhập thông tin vào file mẫu vừa tải về.  

+ Custom Fied 1 : Tên trường tùy chỉnh.

+  Mã công việc ( ID) : ID công việc được lấy phía cuối đường link URL.

+ Text test , 123, yes ,no,....  : Nội dung của trường tùy chỉnh.

VD nhập trường tùy chỉnh của công việc bằng file excel : 


Bước 3: Sau khi đã chuẩn bị xong dữ liệu trong file, tại màn hình Trường dữ liệu tùy chỉnh, bạn tải file lên. 

Sau khi import thành công , các công việc sẽ được cập nhật trường tùy chỉnh tương ứng:  


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.