Base Wework : Thiết lập quyền xem công việc trong từng phòng ban / dự án. in

Sửa đổi trên: Wed, 5 Tháng 7, 2023 tại 10:01 SA


Để thiết lâp quyền xem công việc trong từng phòng ban/dự án , bạn truy cập https://wework.base.vn/ hoặc Base Wework trên menu app, sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau:

- Bạn vào Tùy chỉnh >>Phân quyền sử dụng.

+ Tại mục xem công việc của người khác , xem và chỉ định các công việc chưa được giao bạn tích vào ô thành viên để phân quyền cho thành viên có thể xem các công việc của thành viên khác và công việc chưa được giao.

+ Owner, quản lý dự án mặc định có quyền xem công việc. 

+ Người theo dõi chỉ xem được công việc được tag. Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.