Base Wework : Thiết lập quyền chỉnh sửa thông tin công việc với người nhận việc. in

Sửa đổi trên: Wed, 5 Tháng 7, 2023 tại 10:10 SA


Để thiết lập quyền chỉnh sửa thông tin công việc với người nhận việc, bạn truy cập https://wework.base.vn/ hoặc Base Wework trên menu app, sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn vào Tùy chỉnh >> Phân quyền sử dụng>> kéo xuống phía dưới  


Bước 2: Tại mục " GIỚI HẠN ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC GIAO VIỆC " bạn bỏ tích ở cả 3 ô để phân quyền cho người nhận việc được phép chỉnh sửa các thông tin.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.