Base Wework :Thêm quản lý/ thành viên vào phòng ban/ dự án. in

Sửa đổi trên: Thu, 6 Tháng 7, 2023 tại 11:12 SA


Để thêm quản lý/thành viên vào phòng ban/dự án, bạn truy cập https://wework.base.vn/ hoặc Base Wework trên menu app, sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Bạn vào Tùy chỉnh >> Quản lý thành viên.

Bước 2: Để thêm Quản lý dự án / phòng ban hoặc thêm thành viên bạn ấn vào nút Thêm Quản lý dự án / phòng ban / Thêm Thành viên >> tag @username của nhân sự mình muốn thêm.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.