Base Wework : Thiết lập quyền xóa công việc. in

Sửa đổi trên: Thu, 6 Tháng 7, 2023 tại 5:06 CH


Để thiết lập quyền xóa công việc , bạn truy cập https://wework.base.vn/ hoặc Base Wework trên menu app, sau đó thực hiện theo hướng dẫn sau:

*Owner/ Quản lý dự án / phòng ban , người giao việc mặc định có quyền xóa công việc.

Bước 1: Bạn vào Tùy chỉnh >>Phân quyền sử dụng 

Bước 2 : Tại mục PHÂN QUYỀN CHỈNH SỬA - CẬP NHẬT CÔNG VIỆC >> Quyền xóa công việc >> bạn tích mục ngươi theo dõi để phân quyền cho người theo dõi xóa công việc.

- Để người nhận việc có thể xóa công việc tại mục GIỚI HẠN ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC GIAO VIỆC>>bạn KHÔNG tích mục>>  Không cho phép người được giao việc xóa công việc hoặc chuyển giao cho người khác? 
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.