Base Request: Cập nhật giao diện Base Request tháng 7/2023 in

Sửa đổi trên: Tue, 18 Tháng 7, 2023 tại 4:05 CH


Cập nhật giao diện cài đặt nhóm đề xuất:

1. Phân loại các nhóm đề xuất cùng Category hiển thị liền kề nhau


2. Thêm nút Sửa trên từng nhóm đề xuất


3. Tích hợp các tùy chọn vào nút Tạo nhóm đề xuất:Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.