Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 7/2023 in

Sửa đổi trên: Tue, 18 Tháng 7, 2023 tại 4:39 CH


1. Nhân bản dự án/ phòng ban: giữ nguyên tất cả các cài đặt của dự án gốc

- Bổ sung thêm tùy chọn Tùy chỉnh chung

- Khi tick chọn sẽ giữ các phần cài đặt tại đây


2. Dạng gantt trong dự án: hiển thị trường Kết quả công việc trong chi tiết công việc

3. Nhân bản công việc: Giữ file đính kèm của công việc con cấp 1 

- Nhân bản trong 1 phòng ban/ dự án, thêm tùy chọn Tài liệu đính kèm

- Nhân bản sang phòng ban/ dự án khác, thêm tùy chọn Giữ lại tài liệu đính kèm của công việc con


4. Cài đặt: thêm tùy chọn Cho phép/ không cho phép cập nhật thông tin công việc khi công việc đã hoàn thành


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.