Base Booking: Cập nhật tính năng tháng 7/2023 in

Sửa đổi trên: Tue, 18 Tháng 7, 2023 tại 5:00 CH


1. Tùy chỉnh cài đặt thông báo cho từng tài nguyên khi gửi đến người quản lý và người theo dõi

- Thao tác Cài đặt trong từng tài nguyênCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.